Karpata Esperanto-Semajno

2-a Karpata Esperanto-Semajno 2019.10.27-11.03

Ukrainaj esperantistoj invitas vin al fama kuracloko Morŝin, por agrable kaj fruktodone pasigi la tempon en amika E-etoso.Loko. Morŝin (Моршин)  - ĉekarpata balneologia kuracloko de Ukrainio, fama pro siaj fontoj de la minerala akvo.

Tempo. Inter la 27-a de oktobro kaj la 3-a de novembro 2019.

Loĝado. En la hotelo en 2-lita ĉambro kontraü 8 EUR diurne.

Manĝado. Estas memstara, sed eblas mendi 3-fojan manĝadon kontraü 8 EUR aü aparte tagmanĝon kontraü 3 EUR.

Programo. Diversgradaj E-kursoj, interkona vespero; koncerto; ekskursoj al memorindaĵoj de Lviv, Karpata montaro.

Aliĝkotizo (EUR) ĝis la 1-a de septembro surloke
Ukrainio
5
 10
 B-landoj  15   20
 A-landoj    25    30

Kontribuantoj al la programo  havos rabaton laü interkonsento.

La organiza komitato:
Volodimir Hordijenko, ĉeforganizanto, loĝado.
Svetlana Pogorelaja, E-kursoj.
Valentina Gradzion, vesperoj,
Serhij Ŝmatkov , ekskursa programo.

La aliĝkotizon bonvolu sendi ĝis la 1-a de septembro 
al Volodimir HORDIJENKO, p/k 35, Kijiv-133,UA-01133.
Poste ĝi pagendos surloke.
Kontakta telefonnumero kaj retadreso:
Volodimir –  097 440-31-72; volodomir@ukr.net
La limdato por aliĝi estas la 15-a de septembro 2019!
La 2-an informleteron ricevos aliĝintoj.

Bonvenon!