Karpata Esperanto-Semajno

Karpata Esperanto-Semajno 2017.10.29-11.05

Ukrainaj esperantistoj invitas vin al fama kuracloko Morŝin, por agrable kaj fruktodone pasigi la tempon en amika E-etoso.Loko. Morŝin (Моршин)  - ĉekarpata balneologia kuracloko en Ukrainio, fama pro siaj fontoj de la minerala akvo.

Tempo. Inter la 29-a de oktobro kaj la 5-a de novembro 2017.

Loĝado. En la hotelo en 2-lita ĉambro kontraü 7 EUR diurne.

Manĝado. Estas memstara, sed eblas mendi 3-fojan manĝadon kontraü 7 EUR aü aparte tagmanĝon kontraü 2,5 EUR.

Programo. Diversgradaj E-kursoj, interkona vespero; koncerto; ekskursoj al memorindaĵoj de Lviv, Karpata montaro.

Aliĝkotizo (EUR) ĝis la 1-a de septembro surloke
Ukrainio
5
 10
Ekssovetio  10  15
 B-landoj  15  20
 A-landoj  25  30

Kontribuantoj al la programo  havos rabaton laü interkonsento.

La organiza komitato:
Volodimir Hordijenko, ĉeforganizanto, loĝado.
Svetlana Pogorelaja, E-kursoj.
Valentina Gradzion, vesperoj,
Serhij Ŝmatkov , ekskursa programo.
Zinovij Peljo, surlokaj zorgoj.

La aliĝkotizon bonvolu sendi ĝis la 1-a de septembro 
al Volodimir HORDIJENKO, p/k 35, Kijiv-133,UA-01133.
Poste ĝi pagendos surloke.
Kontakta telefonnumero kaj retadreso:
Volodimir –  097 440-31-72; volodomir@ukr.net
La 2-an informleteron ricevos aliĝintoj.

Bonvenon!